Perioada de service

Pentru bijuteriile ornamentate cu pietre, în cazul desprinderii/ căderii acestora în perioada de garanție, vânzătorul le va înlocui gratuit, într-un termen de 15 zile, numai în situațiile în care acest lucru nu este imputabil Cumpărătorului. Garanția nu include deteriorările provocate bijuteriei din cauza nerespectării indicațiilor menționate în cadrul Certificatului de garanție care însoțește produsul la livrare/cumpărare, a accidentelor, a neglijenței, a utilizării necorespunzătoare a acesteia sau a altor factori care nu au legătură cu defectele de material sau de manoperă.Reparațiile pentru produsele aflate în termen de garanție vor fi efectuate gratuit în termen de 15 zile, în condițiile art.12 alin. 1) lit. b) din OUG nr.140/2021, dacă se confirmă faptul că defectul nu este imputabil consumatorului.